Disclaimer

Deze website wordt onderhouden door Bosan Office Repairs, Almere (hierna te noemen 'Bosan Office Repairs').

1. Auteursrechten / Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen van producten en overige materialen op de site zijn eigendom van Bosan Office Repairs en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina on-line te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan Bosan Office Repairs webpagina's af te drukken voor persoonlijk gebruik.

2. Linken naar de Bosan Office Repairs website

Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd naar de Bosan Office Repairs Homepage te doen.

3. Juistheid van gegevens

Sommige op deze site ge´llustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van on-line gaan. Bosan Office Repairs zal u gaarne informeren over eventuele produktwijzigingen.

De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen.

Bosan Office Repairs behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar produkten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde produkten dienovereenkomstig te veranderen.

4. Aansprakelijkheid
Bosan Office Repairs is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Bosan Office Repairs website zouden voorkomen. Bosan Office Repairs is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Bosan Office Repairs website zijn gelinked

5. Databescherming

Bosan Office Repairs respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Bosan Office Repairs gegevens verzamelt en hoe die gegevens worden gebruikt.

5.1 Persoonsgegevens

Bosan Office Repairs verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Bosan Office Repairs toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor marktonderzoek en statistische doeleinden.

Daarnaast gaat Bosan Office Repairs er van uit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over actuele aanbiedingen via Bosan Office Repairs, tenzij het daarvoor bestemde 'Ik wil geen post ontvangen' vakje onderaan de formulieren is aangevinkt.

Bosan Office Repairs verzekert elke bezoeker met de g root ste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen. Bosan Office Repairs zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Indien u informatie wilt over uw persoonsgegevens of deze bijvoorbeeld wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen kunt u zich schriftelijk wenden tot: Bosan Office Repairs t.a.v. de co÷rdinator privacy zaken, Maalakker 86, 5625 SK Eindhoven.

5.2 Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie

In sommige gevallen zal Bosan Office Repairs gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals de browser versie, het computer bestuurssysteem dat een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Tijdens een bezoek aan de site kunnen zogenaamde 'cookies' op uw systeem worden geplaatst, tenzij de door u ingestelde browserinstellingen dit voorkomen. Raadpleeg de Help-functie van uw Internet browser voor verdere details.

25 januari 2005

 


Disclaimer